Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek - děti do 15 let, studenti, senioři 60+, jednorázová výpůjčka 50 Kč
Registrační poplatek - dospělí 100 Kč
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 0 Kč
2. upomínka 30 Kč
3. upomínka 50 Kč
Upomínací dopis 100 Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.